icon-arrow-right

Water

Al eeuwenlang wonen en werken we in een groot gedeelte van Nederland onder de zeespiegel. Het blijft actueel en innovaties zijn nodig om met een stijgende zeespiegel droge voeten te behouden. Hier staan de ontwikkelingen niet stil. Dijkbewakingssytemen, actuele informatie van waterstanden, op afstand bedienen van gemalen, het zijn geen noviteiten meer.

Water

Connectiviteit

Watermanagementsystemen zoals gemalen en dijken worden steeds vaker op afstand bediend en bewaakt. Hiervoor zijn betrouwbare netwerken nodig. RailCom ontwerpt, realiseert en onderhoudt deze netwerken. Dit kunnen zowel glas, koper als draadloze netwerken zijn.

Voor meer informatie over connectiviteit klik hier.

Security

De veiligheid van het waterverkeer wordt goed in de gaten gehouden. Hiervoor zijn sluizen uitgerust met intercom-, geluidssignalerings- en camerasystemen. Hierdoor kan de bediening van een sluis veilig verlopen. RailCom ontwerpt, installeert en onderhoudt deze systemen.

Voor meer informatie over security klik hier.

Sluis

Besturing I.A.

Binnen de water infra zien we een verschuiving naar centrale aansturing en bediening. Bruggen, sluizen en gemalen worden aangepast aan de huidige eisen en wensen. Complexe netwerken met actieve componenten liggen hieraan ten grondslag. Eigen engineering van RailCom zorgt dat dit betrouwbaar wordt ontworpen zodat de beschikbaarheid van deze assets maximaal gegarandeerd wordt.

Voor meer informatie over besturing I.A. klik hier.

Managed Services

Om de beschikbaarheid te garanderen worden sluizen, gemalen en camarasystemen gemonitord.  In het geval van een storing dient de storingsmonteur met de juiste informatie snel ter plaatse te zijn. RailCom heeft hiervoor een 24*7 meld- en coördinatiecentrum waar de storing afgehandeld wordt volgens de juiste protocollen (ITIL).

Voor meer informatie over managed services klik hier.

+