icon-arrow-right

Wegen

Comfortabel en veilig van A naar B reizen met actuele reisinformatie, file nieuws en advies over omleidingen. Dat is wat de moderne reiziger wenst. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat de reiziger geïnformeerd wordt over de laatste stand van zaken op de weg. RailCom verbindt en onderhoudt systemen langs wegen. We beschikken over jarenlange ervaring en zijn innovatief met nieuwe technieken. RailCom neemt de verantwoording voor het eindproduct zowel als hoofd- als onderaannemer.

Wegen

Connectiviteit

De reiziger wordt over de laatste stand van zaken geïnformeerd. Matrixborden en verkeersregelinstallaties zijn in Nederland ontsloten door een landelijk netwerk. RailCom is in staat om een high level design van een netwerk met actieve componenten inclusief hun configuraties te maken. RailCom heeft ook de kennis in huis om dit netwerk te installeren, te monitoren en te beheren.

Voor meer informatie over connectiviteit klik hier.

Besturing I.A.

Beweegbare bruggen gaan open en dicht voor het verkeer over en onder de brug. De bediening verloopt via verschillende systemen die, op afstand, aangestuurd worden. Complexe netwerken met actieve componenten liggen hieraan ten grondslag. Eigen engineering van RailCom zorgt dat dit betrouwbaar wordt ontworpen zodat de beschikbaarheid van deze bruggen gegarandeerd wordt.

Voor meer informatie over besturing I.A. klik hier.

Brug beveiliging

Security

De veiligheid van het verkeer wordt goed in de gaten gehouden. Hiervoor worden langs wegen camera’s geplaatst. Op bruggen staan camera’s en geluidsignaleringsinstallaties die zorgen voor de veiligheid tijdens de bediening van de brug. RailCom is in staat deze systemen te ontwerpen, installeren en onderhouden.

Voor meer informatie over security klik hier.

Managed Services

Dag en nacht rijdt er verkeer. Een brug die opent blijft staan, een niet-werkend matrixbord of gladde weg vragen om een korte reactietijd. In het geval van een storing dient de storingsmonteur met de juiste informatie snel ter plaatse te zijn. RailCom heeft hiervoor een 24*7 meld- en coördinatiecentrum waar de storing afgehandeld wordt volgens de juiste protocollen (ITIL).

Voor meer informatie over managed services klik hier.

+