icon-arrow-right
HomeManaged Services

Managed Services

Beschikbaarheid van uw assets staat centraal binnen de Services organisatie van RailCom. 

Om de beschikbaarheid te verhogen is het doorgronden van het gehele systeem noodzakelijk. Door middel van monitoring en analyse zijn storingen te voorspellen. Op basis hiervan wordt er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. RailCom kan met de verzamelde gegevens verbetervoorstellen doen om de beschikbaarheid van uw systemen verder te verhogen.

RailCom werkt volgens ITIL.

 

Mochten er toch verstoringen optreden, dan is onze storingsdienst 24*7 beschikbaar.

VolkerSafeGuard

Kernactiviteiten

Onze kernactiviteiten zijn:

  • 24*7 Servicedesk (VolkerSafeGuard)
  • 24*7 Landelijke fieldservice organisatie
  • Beheer en onderhoud
  • Incident management
  • Problem management
  • Change management
  • Mutatie management
  • Monitoring centrum

Monitoring

Om trends te kunnen bepalen waarmee het gedrag van assets kan worden voorspeld passen we monitoring toe. Vanuit het monitoring systeem worden on-line de gedragingen van de apparatuur bewaakt en afwijkingen worden gesignaleerd. RailCom neemt bij afwijkingen de juiste acties om de beschikbaarheid te garanderen. 

Mutatie en change management

Met mutatie management ontzorgen wij u in het beheren van uw assets. Dit doen wij door vastgelegde stappen (ITIL) waardoor de doorlooptijd van een mutatie vooraf bekend is. Alle mutaties worden geregistreerd en waar nodig gerapporteerd. 

 

Met change management zorgen wij ervoor dat wijzigingen gestructureerd en zonder verstoringen kunnen worden doorgevoerd. Door middel van een impact analyse worden risico's in kaart gebracht. Aan de hand hiervan maakt RailCom een draaiboek voor de uitvoer van de wijziging.

Incident management, VolkerSafeGuard

Om incidenten aan uw assets te coördineren hebben wij ons meld- en coördinatiecentrum (VolkerSafeGuard) ingericht. VolkerSafeGuard is het gehele jaar 24*7 voor u beschikbaar.

Incidenten kunnen per telefoon, via e-mail en automatisch vanuit systemen gemeld worden. Na registreren worden de incidenten volgens afgesproken reactietijden (SLA's) doorgezet naar de uitvoerende partij. De reactie- en hersteltijden worden volgens contractafspraken bewaakt, bij overschrijding wordt de nodige actie ondernomen.

Onze medewerkers blijven als eerste aanspreekpunt de melding monitoren. Het gehele proces van storingsafhandeling wordt administratief vastgelegd, zodat analyse achteraf mogelijk is. Ook de interne performance wordt gemeten en gerapporteerd aan de klant. Dit alles volgens ITIL.

Projecten

Alle projecten
+